Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Kiedy dusza odczuwa konieczność dalszej kontynuacji pracy nad własną ewolucją –decyduje się na nowe wcielenie na Ziemi. W zależności od pracy jaką chce wykonać wybiera odpowiednie ku temu środki, warunki i narzędzia których potrzebuje. Po co dusza przyszła na świat i na jakim jest etapie Ewolucji Ludzkiej mówi nam Wibracja Urodzenia i Wibracja Celów Życiowych oraz kombinacja obu tych liczb. Pozostałe Wibracje pojawiające się w Portrecie Numerologicznym to narzędzia mające pomóc lub wstrzymać realizowanie zamiarów, wzmocnią siłę przezwyciężania wszelkich przeszkód oraz możliwości, na których będzie się można oprzeć. Wszystko jest zawarte w liczbach wchodzących w skład Portretu. Jest w nich niezmierzony potencjał zgromadzony w ciągu wielokrotnych poprzednich inkarnacji będących na samym progu świadomości. Są również talenty i zalety oraz słabości towarzyszące jej od zawsze i które ma przezwyciężyć w nowym życiu. Wibracja jaką dusza otrzymuje w dniu urodzenia jest wybrana przez nią samą w celu wcielenia się w istotę ludzką. To ona obdarzy ją częścią potencjału duchowego i potencjału osobowości potrzebnym do realizacji dzieła, które ma zamiar wykonać. Pozostałe cechy charakteru określające jej osobowość uzyska wraz z imionami wybranymi przez rodzinę i odziedziczonym nazwisku. Każda z tych Wibracji z osobna sama przez się odkrywa wiele, ale dopiero kombinacje utworzone przez jej własną liczbę życiową z liczbami wniesionymi przez rodzinę są tymi, które mówią nam o Cyklach Ludzkiej Ewolucji, które Dusza przybyła doświadczyć w tym samym czasie. To nie Przeznaczenie (przeżycia i doświadczenia w których człowiek gragłówną rolę), lecz etap ewolucji, jaki Dusza przeżywa w tej inkarnacji.) Podczas gdy Dusza zbiera doświadczenia dostarczane jej za pośrednictwem ciała, dołącza je do tych wcześniejszych. W ten sposób krok po kroku posuwa się dalej w swym rozwoju kosmicznym. Ewolucja ta jest zwielokrotniona, ponieważ w tym samym czasie, gdy Dusza rozwija się jako istota ludzka na Ziemi, robi to także jako duch w Przestrzeni Astralnej.

Jak oblicza się Wibrację Duszy? Jest to inaczej Wibracja Urodzenia.