Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

W numerologii ukierunkowanej na diagnozę osobowości i prognozowanie rozwoju człowieka sporadycznie używa się nie zredukowanych liczb dwucyfrowych, zwanych podliczbami. Praktyka ta ma początek w czasach pitagorejskich, gdy przypisywano kolejnym liczbom naturalnym zjawiska świata i ich odpowiedniki w psychice. Poniżej przedstawiamy znaczenie wszystkich liczb niezredukowanych (podliczb).
Podliczby oblicza się podczas obliczania Wibracji Urodzenia czyli sumuje się dzień, miesiąc oraz rok urodzenia, lecz nie ściąga się ich do jednej liczby.

Przykład:
A.P.R. urodził się 6 grudnia 1953 roku. Sumujemy cyfry występujące w tej dacie, czyli 6+1+2+1+9+5+3. I tak oto powstała podliczba 27.