Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Liczba 10
Redukuje się do Jedynki. Symbolizuje wielkie duchowe odrodzenie i oczyszczenie. Spontaniczność połączona z wyczuciem. Na poziomie samej tylko Jedynki –“hulaj dusza, piekła nie ma”, bezmyślne powtarzanie raz popełnionych błędów.

Liczba 12
Akceptacja tego, co jest, i zaufanie do losu, zdolność dostrzeżenia harmonii między sobą a światem. Obowiązek poszukiwania prawdy o siłach rządzących ludzkim losem.

Liczba 13
Przeobrażenie przez miłość. Niestabilność, konieczność dbania oraz już uzyskany poziom duchowy i materialny. Stała praca, wiele drobnych obowiązków, które w końcu okazują się spłaceniem “w ratach” długów karmicznych.

Liczba 14
Napotykanie zjawisk i ludzi przerastających zdolność potocznego pojmowania. Konieczność zaakceptowania ich, nauczenia się Życia z nimi i przyjęcia nauk, jakie przyniosą.

Liczba 15
Impulsywność, materializm, upór. Łatwo o wpadnięcie w pu- łapkę zmysłów. Lekcja –cierpliwość, nie poddawanie się emocjom i nastrojom, dbałość o bogactwo wewnętrzne, by nie szukać niedostępnych spełnień w świecie zewnętrznym.

Liczba 16
Łatwo o egoizm w związkach lub instrumentalne traktowanie partnerów i współpracowników. Wskazuje na empatię i rzetelną współpracę jako zasadnicze doświadczenie życiowe.

Liczba 17
Intuicja, wyobraźnia, siła kreatywna myśli. Zainteresowania mi- styczne i okultystyczne. Łatwość przyswajania “nauk tajemnych”. Rozumienie symbolicznego sensu świata.

Liczba 18
Chimeryczność, niestabilność emocjonalna, ale i receptywność, czułość. Podróże, zmiany miejsca zamieszkania. Popularność (i w dobrym, i złym znaczeniu). Bogaty świat wewnętrzny. Roztargnienie.

Liczba 19
Siła charakteru + skłonność do nadużycia władzy. Lekcja –najpierw zrozumieć siebie, a potem przewodzić innym.

Liczba 20
Przebudzenie duchowe. Intuicyjne “chwytanie” wiedzy wyższej.  Rozumienie zasad działania Wszechświata.