Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

W rozdziale tym przedstawimy zestaw wszystkich kombinacji, jakie mogą powstać w wyniku połączenia Wibracji Życia Wewnętrznego i Ekspresji Zewnętrznej. (Przechodzimy do: Wibracja Imienia –> Liczba X –> Wibracja Życia/Wibracja Ekspresji)
Niniejsza charakterystyka stanowi jedynie schemat ukazujący sposób, w jaki należy przeprowadzić pogłębione studium psychologiczne danej osoby. Warto w tym miejscu dodać, że na ogół Wibracja Życia Wewnętrznego ma zdecydowanie większy wpływ na kształt psychiki danej osoby niż Wibracja Ekspresji Zewnętrznej, będąca jedynie maską, jaką okazujemy światu. Tak więc, jeśli Wibracja Ekspresji jest silniejsza, bardziej agresywna od Wibracji Wnętrza, oznacza to, że życie wewnętrzne danej osoby podporządkowane jest światu zewnętrznemu lub też, że mamy do czynienia z jednostką skrytą, ukrywającą swe prawdziwe “ja”.
Natomiast połączenie wibracji zupełnie sprzecznych niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Ich stopień określają pozostałe Liczby wchodzące w skład Portretu Numerologicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoba taka będzie pełna wewnętrznego niepokoju i miotana sprzecznymi skłonnościami i dążeniami, a jej zachowanie nierzadko będzie określane jako nieobliczalne.
Na zakończenie tego krótkiego wstępu wypada wspomnieć, iż charakterystyka poniżej przedstawionych kombinacji nie przesądza jeszcze o osobowości, gdyż może być dodatkowo zmodyfikowana przez inne wibracje, występujące w Portrecie Numerologicznym danej osoby.