Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 1
Zdolności twórcze, oryginalność, przedsiębiorczość oraz pomysłowość graniczące z geniuszem. Ekscentryczność, wyróżnianie się wśród tłumu.
Wybujały indywidualizm, umiłowanie wolności i niechęć wobec wszelkich autorytetów. Ogromne ambicje, błyskotliwość, entuzjazm. Urodzeni przywódcy, impulsywni i gwałtowni. Wady: brak metodyczności w działaniu, oportunizm. Zagrożenia: nieumiejętność panowania nad sobą, egoizm, tendencje dyktatorskie.
Między tymi wibracjami nie zachodzą żadne sprzeczności; oznacza to, że dana osoba nie zna wahań czy wątpliwości wewnętrznych; ukazuje światu swą prawdziwą twarz. Osoby te są niezwykle.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 2
Wewnętrzna siła i dynamizm; intelektualiści; rządzi nimi pragnienie wybicia się ponad przeciętność; ogromne ambicje.
Mogą sprawiać fałszywe wrażenie osób nieśmiałych i spokojnych. W gruncie rzeczy są to jednak indywidualiści, osoby niezależne, świadome swej wartości. Ich wiara we własne siły przyćmiewa Wibracje Ekspresji Zewnętrznej. Zwykle są to osoby, które wolą pozostawać w tle. Sytuacja taka ma
miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy w Portrecie Numerologicznym pojawią się inne dynamiczne i mocne wibracje.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 3
Błyskotliwy umysł, skuteczność w działaniu, oryginalne myślenie, pomysłowość, ambicja, pewność siebie, gotowość do walki o zdobycie upragnionych celów.
Połączenie niezwykle korzystne. Twórczemu, ambitnemu, niemal genialnemu Wnętrzu, aspekt zewnętrzny przynosi entuzjazm, wdzięk, towarzyskość i błyskotliwość, co wróży pewny sukces w każdej dziedzinie.
Jeśli w ich Portrecie Numerologicznym występują wibracje zbliżone do Wibracji Wnętrza, wówczas nad skłonnościami artystycznymi dominować będzie intelektualizm, racjonalne i naukowe spojrzenie na świat.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 4
Inteligencja, spryt, zdolności twórcze. Wewnętrzne motywacje stymulują do działania, a entuzjazm, witalność i odwaga przyćmiewają takie cechy Wibracji Zewnętrznej, jak ostrożność czy refleksyjność.
Wszechstronne zdolności z jednej, a pracowitość i wytrwałość z drugiej strony tworzą kombinację bardzo pozytywną, mimo że czasami oznacza ona również nieugiętość i radykalizm. Jeśli w Portrecie Numerologicznym pojawią się Liczby Pasywne, hamujące – korzystne oddziaływanie Wibracji Życia Wewnętrznego może być ograniczone.
Natomiast występowanie wibracji dynamicznych, oznaczających odwagę czy zuchwałość, będzie nieco zahamowane przez Wibrację Ekspresji Zewnętrznej, co sprzyja umiejętnemu wykorzystaniu zalet właściwych danej osobie.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 5
Wewnętrzny dynamizm, aktywność i energia połączone z zewnętrznym niepokojem, niecierpliwością i porywczością. Obie wibracje są w równym stopniu odważne i zuchwałe. Brak umiarkowania i równowagi.
Niebezpieczeństwa: niezorganizowanie; nieokiełznany, choleryczny temperament; wewnętrzny niepokój i chaos.
Kombinacja ta może jednak okazać się korzystna, jeśli w Portrecie Numerologicznym pojawią się wibracje stabilizujące i łagodzące.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 6
Wolny, nieskrępowany umysł; indywidualizm; wysokie aspiracje, wynikające z Wibracji Życia Wewnętrznego, przeciwstawione są Ekspresji Zewnętrznej, stanowi to zupełny kontrast. Osoba taka jawi się jako istota spokojna, cicha, niezaradna i nie pragnąca się wyróżniać; największe szczęście stanowi dla niej spokój i ciepło domowego ogniska.
Jeśli Wibracja Urodzenia okaże się silna i dynamiczna, umocni pozytywną, twórczą stronę tej kombinacji. Osoba taka, nie tracąc nic ze swego uroku i subtelności, będzie wtedy jednocześnie energiczna i aktywna.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 7
Postępowaniem tej osoby będą kierowały sprzeczne motywacje. W głębi duszy pragnęłaby osiągnąć wysoki status społeczny i materialny, na zewnątrz zaś sprawia wrażenie osoby przejętej problemami ogólnoludzkimi i dążącej do wewnętrznej doskonałości.
Od pozostałych wibracji zależy, która z tych tendencji okaże się silniejsza. Niewątpliwie, kombinacja ta, stanowiąca połączenie błyskotliwej inteligencji i głębokiego, poważnego widzenia świata, może zwiastować nieprzeciętną osobowość.WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 8
Wibracje te są do siebie podobne pod wieloma względami i wskazują na osobę silną, ambitną, śmiałą, zdecydowaną i tryskającą energią. Osoby, które posiadają w swym Portrecie Numerologicznym te właśnie kombinacje – to urodzeni przywódcy, jednostki wyrastające ponad przeciętność. Jednym słowem – ludzie sukcesu zarówno pod względem materialnym, jak i społecznym.
Silna wola, zdecydowanie, ogromne ambicje oraz nieugiętość prowadzą często na same szczyty. Bywa jednak, że ambicje te są nieadekwatne do realnych możliwości danej osoby; wówczas grożą jej liczne niebezpieczeństwa, jak np.: zbytnie przywiązanie do spraw materialnych, brak skrupułów, zaniedbywanie życia duchowego i intelektualnego.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 9
Obie te wibracje łączy entuzjazm, witalność, niezależność i umiłowanie wolności. Zupełnie różne będą natomiast motywacje kierujące postępowaniem danej osoby. W głębi duszy pragnie ona zaszczytów i sławy, światu natomiast jawi się jako dobry samarytanin, pragnący nieść pomoc cierpiącym. Od pozostałych wibracji zależy, która z tych skłonności zwycięży. Jasny, trzeźwy umysł. Uwaga na skłonność do składania obietnic bez pokrycia.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 1
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 11, 22, 33, 44
W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.
Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana – Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.
Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.