Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 1
Osobowość pełna sprzeczności; zmienność nastrojów; nieobliczalne zachowanie. Wspaniałe zalety moralne, ale zbyt mało sił, energii i pewności siebie, aby ideały te wprowadzić w czyn. Niezdecydowanie, słabość (Ż.W.), maskowane entuzjazmem i wigorem (E.Z.). Wielkie ambicje i chęć działania, hamowane przez liczne skrupuły, lęki i obawy..

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 2
Wibracje identyczne, co sugeruje osobę o wyraźnej osobowości i silnie zaznaczonych zarówno zaletach, jak i wadach. Osoba taka nigdy nie kryje przed światem swej prawdziwej twarzy, a w jej zachowaniu nie występują żadne sprzeczności.
Osoby posiadające taką wibrację postrzegane są przez bliźnich jako istoty “z gruntu dobre”, czułe i delikatne, chociaż często zbyt słabe, aby walczyć z przeciwnościami losu. Obdarzone wybitnymi zdolnościami artystycznymi, nierzadko osiągają sławę jako poeci. Zawsze jednak potrzebują wsparcia i bodźców z zewnątrz. Wyraźnie zaznaczone takie cechy, jak: podejrzliwość, perfekcjonizm oraz skłonność do zamykania się w sobie.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 3
Sprzeczne dążenia i motywacje. Obie te wibracje symbolizują wysokie zasady moralne. Patronują osobom pokornym, skromnym i niepewnym siebie, na zewnątrz zaś sprawiającym wrażenie wprost przeciwne: pewnych siebie optymistów i entuzjastów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.
Wibracja Wewnętrzna często będzie hamowała Ekspresję Zewnętrzną, ale obecność innych pozytywnych wibracji pozwoli przezwyciężyć kompleksy i zahamowania. Wówczas dobroczynny wpływ wibracji dotyczyć będzie wszystkich dziedzin życia.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 4
Pracowitość, pilność, zdrowy rozsądek, sumienność i odpowiedzialność – oto cechy wspólne dla obu tych wibracji. Nie ma tu miejsca na frywolność i powierzchowność. Z drugiej strony jednak – zarówno 2, jak i 4 – nie są liczbami zbyt dynamicznymi. Dlatego też osobom tym zwykle brak entuzjazmu, pasji i pewnej zuchwałości – cech niezbędnych, aby osiągnąć powodzenie.
Jeśli nie pojawi się wsparcie ze strony pozostałych wibracji, rozwój tych osób postępować będzie bardzo powoli. Wiele wysiłków i mozolnej pracy kosztować je będzie pozbycie się lęków, obaw i niepewności.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 5
Wibracje te tworzą dość duży dysonans. Osoba taka posiada wspaniałe wnętrze: głębokie zasady moralne i pragnienie osiągnięcia duchowej doskonałości. Jednocześnie jest nieśmiała, pasywna, co hamuje Wibrację E.Z. Na zewnątrz natomiast jawi się jako osoba odważna, niemal zuchwała, wiecznie niespokojna, pragnąca zdobyć cały świat. Połączenie to oznacza zachowanie pełne sprzeczności, czasem wręcz zaskakujących. Osoba ta, na zewnątrz zdecydowana i energiczna, w głębi “zżerana” jest przez różnorakie lęki i wewnętrzne rozterki. Stan taki powoduje nerwowość i życie w nieustannym napięciu psychicznym.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 6
Obie wibracje są do siebie bardzo podobne, a tym samym cechy charakterystyczne dla każdej z nich stają się jeszcze bardziej widoczne. Niewątpliwie najważniejszą z tych cech jest umiłowanie spokoju i harmonii.
Osoby te są szlachetne, życzliwie nastawione do świata i pełne altruistycznych dążeń. Nie ma w nich fałszu, wyrachowania czy złośliwości, wręcz przeciwnie – często grzeszą zbytnią naiwnością i łatwowiernością.
Mają duże zdolności artystyczne, dzięki którym mogłyby osiągnąć sławę, gdyby nie fakt, że obca jest im wszelka rywalizacja, a tzw. walka o byt, czy najmniejszy przejaw agresji ze strony otoczenia – wytrąca je z równowagi.

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 7
Wibracje bardzo podobne do siebie pod względem pragnienia osiągnięcia duchowej i intelektualnej doskonałości. Wnoszą ogromną intuicję, wiedzę, ą nawet dar jasnowidzenia. Cechy te sprzyjają zgłębianiu nauk ezoterycznych. W dziedzinach tych mogą osiągnąć duże sukcesy i sławę. Osoby te są nieśmiałe, zamknięte w sobie; obdarzone na ogół wielką inteligencją i głębokim umysłem.
Nie interesują się zbytnio sprawami finansowymi, ponieważ pieniądz nigdy nie stanowi dla nich celu życia. Kochają wszystko, co piękne. Dobrze czują się w samotności, pod warunkiem jednak, że mogą być w kontakcie z naturą lub że zapewni się im duży zapas ciekawych lektur, czytanie bowiem to ich wielka pasja.
Niebezpieczeństwo: skłonność do depresji, a nawet rozdwojenia jaźni..WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 8
Sprzeczne impulsy i motywacje. Życie Wewnętrzne wskazuje na uległość, pragnienie podobania się otoczeniu, pasywność, niepewność siebie, umiłowanie życia w spokoju i porządku.
Ekspresja Zewnętrzna natomiast sugeruje takie cechy, jak: siła, wojowniczość, samowystarczalność, wielkie ambicje, z których najistotniejszą jest zdobycie dóbr materialnych.
Osoby te w głębi duszy nie znoszą wszelkiej gwałtowności; na zewnątrz zaś zdają się preferować sytuacje ekstremalne. Jednak w obliczu takich sytuacji wykazują nadmiar tolerancji. Swe cele realizują w ukryciu.
Ogólnie mówiąc, zachowanie tych osób pełne jest sprzeczności i od innych wibracji zależeć będzie, jakie skłonności przeważą.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 9
Mimo że mamy tu do czynienia ze zderzeniem pasywnego Wnętrza z pozytywną, aktywną i dynamiczną Ekspresją Zewnętrzną, kombinacja ta należy do korzystnych.
Obie wibracje łączą podobne cechy psychiczne: intuicja, altruizm, miłość i chęć poświęcenia się służbie bliźnim. Ciekawa osobowość; skłonności do budowania analitycznej, poetyckiej wizji świata. Zdolności artystyczne.
Niemniej, Wibracja Życia Wewnętrznego, oznaczająca delikatność i takt, stanowi pewien kontrast z otwartością i bezpośredniością, właściwą dla Ekspresji Zewnętrznej.
Skłonność do mistycyzmu (niewykluczone powołanie zakonne); zdolności uzdrowicielskie.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 2
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 11, 22, 33, 44
W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.
Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana – Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.
Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.