Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 1
Połączenie trudne do zdefiniowania. Jeśli pozostałe wibracje posiadają właściwości łagodzące, osoba ta pozostawać będzie pod korzystnym wpływem tej kombinacji. Okaże się wówczas jednostką postępową, pełną entuzjazmu, pomysłową i zdolną do przezwyciężenia wszelkich trudności. Jeśli natomiast układ ten wsparty jest wibracjami silnymi lub sugerującymi skłonności do przesady, wyłoni nam się wówczas obraz osoby niezrównoważonej, pełnej wewnętrznego chaosu i zamieszania.
Zawsze jednak będą to jednostki bardzo żywe, szybko reagujące na każdy bodziec z zewnątrz, niezależne i nade wszystko kochające wolność.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 2
Kombinacja o niejasnej, niejednoznacznej wymowie. Wewnętrzna energia, pragnienie rozwoju, życia w nieustannym ruchu, obfitującego w ryzyko i przygody. Ekspresja Zewnętrzna łagodzi nieco wewnętrzną impulsywność i skłonność do agresji, nie dając, niestety, sił i wytrwałości, niezbędnych w realizacji zamierzonych celów.
Osoba ta na zewnątrz jest pełna spokoju, słodyczy, sprawia wrażenie umiarkowanej i zrównoważonej, jednak jej wnętrze to “kipiący wulkan”.
W przypadku silnej i dynamicznej Wibracji Urodzenia kombinacja ta może być korzystna, gdyż Ekspresja Zewnętrzna zrównoważy wówczas gwałtowność i wybuchowość, wynikające z Wibracji Wewnętrznej.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 3
Połączenie tych wibracji wskazuje na nieprzeciętne zdolności twórcze, odwagę, bystrość i życiowy optymizm.
Dzięki swej ogromnej witalności osoby te zdolne są pokonać wszelkie przeszkody, stojące na ich drodze.
Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że staną się niepoprawnymi optymistami, którzy – utraciwszy kontakt z rzeczywistością – żyją chimerami i złudzeniami. Ich życie będzie obfitowało w dziwne, szalone przygody, nie zawsze kończące się dla nich pomyślnie.
Osoby te pragną żyć “pełnią życia”; chcą wszystko zobaczyć i poznać.
Jeśli w Portrecie Numerologicznym znajdą się Liczby symbolizujące siłę i pracowitość, które wniosą systematyczność i porządek, niewątpliwie będzie to wspaniała, zwiastująca świetlaną przyszłość kombinacja.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 4
Jest to korzystny układ, mimo że każda z tych wibracji oznacza zupełnie inny charakter i temperament.
Osoba ta, dzięki korzystnemu wpływowi Wibracji E.Z., z zapałem i poświęceniem (nie zapominając przy tym o rozsądku) rzuca się w wir każdej pracy. Natomiast dzięki energii i dynamizmowi, jakich dostarcza Wibracja Ź.W., potrafi wprowadzić w czyn najśmielsze nawet projekty.
Temperament tej osoby stanowi połączenie obu tych tendencji, a ponieważ Wibracją E.Z. hamuje skłonność do rozpraszania energii (Ź.W.), “mieszanka ta” jest wyjątkowo korzystna.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 5
Zestawienie tych samych wibracji czyni podwójnie intensywnymi cechy właściwe dla każdej z nich, a więc – w tym przypadku: dynamizm, aktywność, niecierpliwość, błyskotliwy umysł i łatwe uleganie emocjom. W efekcie mamy do czynienia z osobą o rzadko spotykanej żywotności i energii.
Z drugiej jednak strony wyraźniej niż u innych osób zaznaczone są również wady, wewnętrzny niepokój i drażliwość, stanowiące główną przyczynę licznych konfliktów z otoczeniem, a w następstwie – frustracji i osamotnienia.
Osoby te są wyjątkowo niecierpliwe i często porzucają w połowie rozpoczętą pracę czy studia. Dlatego też potrzebują wibracji “zrównoważonej”, będącej czynnikiem stabilizującym i pomagającym kończyć rozpoczęte już dzieła.
Powinny spożytkować swą ogromną energię, oddając się zajęciom, które zaspokoiłyby ich potrzebę wolności, ruchu i aktywności.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 6
Wibracje te tworzą kontrast, jednocześnie się uzupełniając. Stanowią zatem kombinację bardzo pozytywną.
Wibracja Ż.W. daje aktywność, inicjatywę, bogatą wyobraźnię oraz przenikliwość. Wibracja E.Z. natomiast – szlachetność, szczodrość, harmonię i miłość.
Witalność, ruchliwość i dynamizm, jakich dostarcza Wibracja Liczby 5, równoważą skłonności do zamykania się w wąskim gronie rodziny i przyjaciół, a także do lenistwa braku silnej woli (Liczba 6).

 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 7
Układ ten jest charakterystyczny dla osób pełnych sprzeczności. Wewnętrzna niecierpliwość, żądanie natychmiastowych efektów swej pracy, a co za tym idzie – trudności z koncentracją i brak wytrwałości (Ż.W.) stanowią wyraźny kontrast ze skłonnościami do introspekcji, szukania ciszy i spokoju, aby móc oddać się rozmyślaniom, a także z dążeniem do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia duchowego (E.Z.).
Ze względu na Wibrację Ż.W. osoba ta lubi życie intensywne, pełne emocji i ryzyka. Wibracja E.Z. natomiast sprawia, że postępuje ona ostrożnie i roztropnie. To “rozdwojenie jaźni” może być przyczyną wewnętrznych niepokojów i poczucia niespełnienia.
Z drugiej jednak strony kombinacja ta sprzyja zgłębianiu wiedzy i prowadzeniu naukowych badań.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 8
Energia, porywczość i zafascynowanie postępem i nowoczesnością (Ż.W.), połączone z chęcią działania i ogromną ambicją – tworzą układ zawierający olbrzymi potencjał.
Osoba posiadająca w swym Portrecie Numerologicznym te właśnie kombinacje ma szansę dokonać w życiu wielkich czynów, zdobyć majątek i sławę.
Jednocześnie, układ ten uwydatnia porywczy, choleryczny temperament. Dla osoby tej nie istnieją przeszkody nie do pokonania, wręcz przeciwnie – ryzyko i niebezpieczeństwo stanowią dla niej jedynie wyzwanie i bodziec do działania.
Niebezpieczeństwa: zawziętość, arogancja, brak opanowania i porywczość.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 9
Kombinacja dość problematyczna: wyraźny brak harmonii i równowagi. Wewnętrzny żar, energia i porywczość połączone są z oddaniem i zapałem w realizowaniu każdego przedsięwzięcia. Obie te wibracje wnoszą inteligencję, oryginalność i fantazję, a także ogromną potrzebę wolności i niezależności.
W krańcowych przypadkach osoby te nie respektują żadnych autorytetów i mają skłonności anarchistyczne.
Obecność wibracji umiarkowanych wskazuje na jednostki nieprzeciętne, inspirujące otoczenie do działania i doskonalenia duchowego.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 5
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 11, 22, 33, 44
W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.
Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana – Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.
Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.