Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 1
Sprzeczne motywacje. Ż.W. wskazuje na domatorstwo i przywiązanie do rodziny, a także na uduchowienie i niechęć wobec rywalizacji, przez co osoba ta może zaprzepaścić niejedną życiową szansę.
Na zewnątrz wydaje się być pewna siebie, odważna, pragnąca się wyróżnić, i niezwykle ambitna. Jednakże w wielu sytuacjach czuje, że jej wewnętrzne lęki i wątpliwości przeszkadzają jej w realizacji planów.
W gruncie rzeczy jest to osoba łagodna, czuła, pełna ciepła i zrozumienia dla innych. Nigdy jednak nie okazuje swych słabości.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 2
Połączenie to charakterystyczne jest dla osób kierujących się uczuciami, wspaniałomyślnych, łagodnych i życzliwych, nieco zbyt nieśmiałych i niepewnych siebie, w walce o byt.
Obie wibracje mają podobne właściwości. O ile jednak Wibracja Życia Wewnętrznego oznacza przywiązanie do rodziny i ogromną uczuciowość, o tyle Wibracja Ekspresji Zewnętrznej wskazuje na umiejętność współżycia z ludźmi w ogóle i na dążenie do jak najliczniejszych z nimi kontaktów.
Osoby o takiej kombinacji odznaczają się inteligencją i dociekliwością. Rozkosz sprawia im wszystko, co wzniosłe i duchowe. Kochają sztukę i piękno. Są to istoty życzliwie i przyjaźnie nastawione do otoczenia, często nie potrafią bronić się przed agresją czy próbą wykorzystania ich naiwności.
Również nadmierna wrażliwość i liczne obsesje mogą być przyczyną ich problemów psychicznych.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 3
Układ wyjątkowo korzystny; nieprzeciętne uzdolnienia artystyczne i wrażliwość na piękno.
Osoby te są powszechnie lubiane za ich nieodparty urok osobisty, kulturę, towarzyskość oraz ogromną życzliwość i serdeczność wobec każdego. Obdarzone są przy tym wielką elokwencją i zdolnością ekspresji.
Jednocześnie połączenie to oznacza często osoby nieco naiwne, które łatwo oszukać, odwołując się do ich próżności czy uczuć. Możliwe sukcesy na polu artystycznym.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 4
Osoby posiadające w swym Portrecie Numerologicznym taką kombinację są poważne, odpowiedzialne i rozsądne, ale jednocześnie kierują nimi sprzeczne i zróżnicowane motywacje. Te kontrasty nie wpływają jednak w sposób negatywny na postawę i zachowanie, gdyż wzajemnie się uzupełniają.
Wibracja Ż.W. sprawia, że jednostki te lubią korzystać z wygód i przyjemności życia, zwłaszcza w towarzystwie najbliższych. Mają przy tym miłe i pogodne usposobienie. Wibracja E.Z. natomiast wskazuje na upór, powagę i rozsądek oraz na pracowitość i dążenie do poprawy sytuacji materialnej swej rodziny.
Są to osoby praktyczne, oszczędne i znające wartość pieniędzy, co w pewnych przypadkach (w zależności od innych liczb) grozi skłonnością do skąpstwa.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 5
Wibracje te, zestawione razem, tworzą wyraźną dysharmonię, co z kolei powoduje niespójne, trudne do przewidzenia zachowanie.
Wibracja Liczby 6 symbolizuje spokój, równowagę i wewnętrzną harmonię, a także optymizm, radość, miłość i głębię uczuć. Wibracja E.Z. natomiast wyraża wojowniczość, niepokój oraz potrzebę niezależności i ciągłego doskonalenia się pod każdym względem.
Nic dziwnego zatem, że osoby o tej kombinacji swym zachowaniem i częstymi zmianami humoru nierzadko wprawiają innych w osłupienie. Mimo iż w głębi duszy pragną wieść wygodny, spokojny i beztroski żywot, na zewnątrz jawią się jako osoby niezwykle aktywne i obrotne.
Połączenie to może ujawnić wewnętrzne (ukryte) zdolności twórcze..

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 6
Podwójnie zaakcentowane cechy charakterystyczne dla Liczby 6, a co za tym idzie – osobowość spójna, jednowymiarowa.
Integralność charakteru, równowaga, wielkoduszność, dobroć i chęć służenia innym – oto główne wyróżniki tej kombinacji.
Osoby te często zbyt łatwo ulegają otoczeniu, bardzo też lubują się w komforcie i przyjemnościach. Odczuwają ogromną potrzebę obdarzania innych miłością i serdecznością i same oczekują dowodów uczuć ze strony swych bliskich. Ponadto charakteryzuje je niezwykła potrzeba poświęcania się dla dobra innych, co najczęściej widoczne jest w stosunku do najbliższych.
Są to tradycjonaliści i konserwatyści, poza tym często przejawiają skłonności do lenistwa. Stronią od wszelkiej walki czy rywalizacji. Najchętniej spędziłyby życie grzejąc się w cieple domowego ogniska.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 7
Układ dość skomplikowany; od pozostałych wibracji zależy, jaki będzie ostateczny kształt osobowości. Wibracje te odpychają się wzajemnie.
Pod względem Ż.W. osoba ta jest zaangażowana w problemy ludzkości, interesuje ją życie doczesne i materialne. Jest przy tym zadowolona z siebie samej i tolerancyjna wobec swych bliźnich. Posiada uzdolnienia artystyczne i na ogół jest domatorką.
Wibracja E.Z. natomiast sugeruje osobę zajętą przede wszystkim doskonaleniem swego ducha i umysłu.
Wewnętrzne ciepło i uczuciowość nie znajdą ujścia na zewnątrz, to też osoba ta zawsze będzie sprawiała wrażenie zimnej i obojętnej.
Układ ten zwiastuje wewnętrzne lęki i niepokoje, a nawet skłonność do depresji i obsesji.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 8
Również w tym przypadku decydującą rolę odgrywają pozostałe wibracje znajdujące się w Portrecie Numerologicznym.
Wewnętrznie jest to osoba łagodna, prostolinijna i zrównoważona, pełna miłości do świata, aczkolwiek zbyt słaba i podatna na wpływy, co stanowi kontrast z zachowaniem świadczącym o sile i wielkich ambicjach. Przy sprzyjających okolicznościach (odpowiednie wibracje) cechy właściwe dla E.Z., takie jak energia czy upór, pokonają wewnętrzne lenistwo i gnuśność.
W przeciwnym razie wady te okażą się silniejsze, uniemożliwiając tym samym rozwój i samorealizację danej osoby. Inne cechy właściwe dla tej kombinacji to umiarkowanie i skłonność do chciwości i skąpstwa.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 9
Obie te wibracje dostarczają szlachetnych i altruistycznych impulsów, czyniąc tę kombinację niezwykle korzystną pod każdym względem. Osoby te często poświęcają się pracy społecznej, pomagając najbardziej potrzebującym i opuszczonym. Wzniosłe ideały i chęć służenia innym, granicząca nieraz z poświęceniem się i wyrzeczeniem siebie samego, sprawiają, że jednostki te z powodzeniem prowadzą wszelką działalność charytatywną i społeczną.
Uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza aktorskie. Otwartość, bezstronność i prawość charakteru.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 6
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 11, 22, 33, 44
W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.
Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana – Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.
Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.