Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 1
Wspaniałe, chociaż dość skomplikowane połączenie.
Pod względem Wibracji Ż.W. osobę tę cechuje niezależność, umiłowanie wolności, intelektualizm oraz głęboki humanitaryzm.
Wibracja E.Z. natomiast oznacza nieprzeciętne zdolności twórcze, oryginalność i duże ambicje, a także chłonny umysł, łatwość uczenia się, elokwencję i samowystarczalność. Z drugiej strony takie wady, jak krytycyzm i przesadna wręcz bezpośredniość, równoznaczna czasami z brakiem dyplomacji, są przyczyną wielu konfliktowych sytuacji i przysparzają wrogów.
Jeśli w Portrecie Numerologicznym brakuje wibracji łagodzących, wówczas mogą się pojawić skłonności do dominacji, egzaltacja, wybuchowy temperament. Spośród takich osób rekrutują się wszelkiego rodzaju fanatycy, buntownicy i ekstremiści, istoty nieustannie zmagające się z resztą społeczeństwa.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 2
Ż. W. wskazuje na jednostki będące na wysokim poziomie duchowego rozwoju, pragnące przyczynić się do zbudowania lepszego, szczęśliwszego świata, w którym panowałaby powszechna miłość i braterstwo.
Osoby te, niosące pomoc i pociechę swym bliźnim, pozostawiają niezatarty ślad w pamięci potomnych. Kierują się pragnieniem służenia innym i zwykle cieszą się opinią dobrych ludzi, których już sama obecność wnosi pokój i harmonię.
Jeśli kombinacja ta potwierdzona jest podobną Wibracją Urodzenia, osoby te mogą posiadać dar jasnowidzenia, a także zdolności uzdrowicielskie.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 3
Bardzo korzystny układ. Mamy tu bowiem do czynienia z wibracjami wskazującymi na olbrzymie pokłady miłości, dobroci i humanitaryzmu. Altruistyczne dążenia, wynikające z Wibracji Ż.W., znajdują oddźwięk w Wibracji E.Z., która oznacza wzniosłe ideały i wiele wspaniałych zalet.
Osoby te wywierają na otoczeniu bardzo korzystne wrażenie, jako istoty towarzyskie, rozmowne i pełne uroku, choć czasami może zbyt powierzchowne. W wielu przypadkach są to jedynie mylące pozory, otoczenie bowiem nie zauważa głębokiego humanitaryzmu, cechującego osoby o tej kombinacji.
Łatwowierne, dobroduszne i pełne optymizmu, jednostki te nierzadko tracą kontakt z realnym światem.
Uzdolnienia i predyspozycje do pracy na scenie.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 4
Połączenie to zwiastuje olbrzymi potencjał sił witalnych. W krańcowych przypadkach może rodzić fanatyków i rewolucjonistów lub osoby o takich skłonnościach. Obie te wibracje są bowiem równie energiczne, radykalne i agresywne, zwłaszcza wobec władzy czy uznanych autorytetów.
Osoby te, niezależne i buntownicze, nie znoszą żadnych zakazów czy nakazów (Ż.W.) i często stają się obrońcami uciśnionych. Wibracja E.Z. zaś sprawia, że wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej reagują w sposób bardzo gwałtowny.
Inne wibracje mogą nieco złagodzić te tendencje.
Kombinacja ta sprzyja badaniom naukowym.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 5
Obie wibracje wskazują na nadzwyczajną wprost aktywność, entuzjazm, ale także porywczość.
Osoby te są wyjątkowo niecierpliwe, łatwo wpadają w dość, co może powodować trudności we współżyciu z otoczeniem.
Obie wibracje świadczą o dobrych i szlachetnych intencjach, ale również o nerwowości i gwałtownym, wybuchowym temperamencie. Kombinacja ta może być bardzo pozytywna, jeśli zrównoważą ją pozostałe wibracje. Osoba taka ma wówczas zapewniony sukces, bowiem w każdą czynność i w każde przedsięwzięcie wkłada całą swą energię i zapał.
W przeciwnym razie zabraknie jej umiarkowania, bez którego na nic zdadzą się porywczy temperament i niespożyta energia.
Obie te wibracje świadczą o inteligencji, bogatej wyobraźni, wielkoduszności i szlachetności a także o niezależności i nieakceptowaniu żadnego podporządkowania.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 6
Połączenie to jest harmonijne i sugeruje liczne zalety moralne. Wewnętrzne impulsy skłaniają do opieki nad potrzebującymi, co znajdzie odbicie i potwierdzenie w E.Z., oznaczającej szlachetność, oddanie, współczucie i gotowość do niesienia pomocy i obdarowywania innych miłością.
Osoba ta czasem przeżywa wewnętrzne rozterki, wynikające ze sprzecznych impulsów nią powodujących. Raz gotowa jest całkowicie poświęcić się działaniu i prowadzić aktywne, wręcz burzliwe życie, kiedy indziej znowu obezwładnia ją lenistwo. W takich chwilach ma ochotę żyć wyłącznie dla własnej przyjemności, nie troszcząc się o nikogo (E.Z.).
Na ogół jednak zwycięża wpływ Wibracji Ż.W.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 7
Połączenie oznaczające siły duchowe i psychiczne.
Osoba żądna władzy, o chłonnym umyśle, odznaczająca się dużą błyskotliwością i przenikliwością. W życiu kieruje się surowymi zasadami moralnymi. Celem życia tej osoby jest doskonalenie swego wnętrza i służenie bliźnim.
Jeśli Wibracja Urodzenia potwierdza te cechy, wówczas mamy do czynienia z osobą o nadzwyczajnych zdolnościach parapsychologicznych, takich jak telepatia, jasnowidzenie, uzdrawianie chorych czy inne praktyki ezoteryczne.
Osoba ta wyróżnia się swą subtelnością, wrażliwością i umiłowaniem piękna. Kombinacja taka oznacza również zdolności poetyckie, a także pragnienie zgłębienia sekretów wiedzy ezoterycznej. Jednostki te fascynuje bowiem wszystko, co dziwne i tajemnicze. Zwykle są to również zagorzali czytelnicy książek.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 8
Sprzeczne motywacje; dążenia materialne i zarazem duchowe. Chęć służenia innym, a jednocześnie znaczny egoizm.
Jeśli jednak pozostałe wibracje okażą się sprzyjające, osoby o tej kombinacji mają szansę osiągnąć ogromne sukcesy, zwłaszcza zajmując się działalnością charytatywną. Ż.W. przynosi im bowiem altruizm i wzniosłe ideały, E.Z. zaś zdolności organizatorskie, obrotność i zmysł finansowy.
Silny charakter, olbrzymie poczucie sprawiedliwości. Prawość i prawdomówność, które czasami bywają przyczyną życiowych niepowodzeń i konfliktów z otoczeniem.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 9
Jak zawsze w takich przypadkach, zarówno zalety, jak i wady oddziaływają ze zdwojoną siłą.
Potrzeba poświęcenia się w służbie ludzkości osiąga tu swoje apogeum.
Nieprzeciętna intuicja i moce parapsychologiczne; olbrzymią energia życiowa. Charakter porywczy i gwałtowny; zaborczość. Szczerość, uczciwość i prostolinijność, niechęć do dyplomatycznych metod postępowania.
Jeśli w Portrecie Numerologicznym brakuje wibracji stabilnych, osoba taka będzie długo szukała, zanim znajdzie swoją drogę życiową.
Obdarzeni tą kombinacją kierują się własną, niepowtarzalną wizją świata. Ci wolnomyśliciele i ekscentrycy nie uznają konwenansów, norm ustalonych przez społeczeństwo, posiadają natomiast odwagę cywilną, aby bronić przekonań i prawa do własnej drogi życiowej.
Temperament wybuchowy i choleryczny.

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO = 9
EKSPRESJA ZEWNĘTRZNA = 11, 22, 33, 44
W każdym z tych układów dominować będzie Wibracja Doskonała.
Jeżeli po sprowadzeniu Wibracji Mistrzowskiej do liczby jednocyfrowej kombinacja ta tworzy harmonijny układ, jej właściciela czeka życie będące jednym wielkim pasmem sukcesów i radości. Jeżeli kombinacja jest umiarkowana – Wibracja Mistrzowska wzmacnia wszystkie zalety wibracji, której towarzyszy.
Jedynie w przypadku, gdy wibracje tworzą wyraźny kontrast między sobą, wówczas szansę na sukces zdecydowanie maleją, a posiadacza takiego Portretu Numerologicznego cechować będzie postawa pełna sprzeczności i brak równowagi psychicznej. Życie jego będzie przypominać huśtawkę: oscylowanie między dobrem a złem; spokojem a chaosem. Jedynie wyjątkowo wnikliwy i doświadczony numerologii potrafi ustalić cechy dominujące w osobowości takiej jednostki.