Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Serwis WizjaLiczb szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez serwis WizjaLiczb?
Korzystający z serwisu użytkownik pozostaje anonimowi tak długo, aż sami nie zdecyduje inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zarejestrowanie się w serwisie WizjaLiczb, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż  1 miesiąc.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
Serwis WizjaLiczb nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych użytkownika. Użytkownik sam decyduje kiedy i jak opublikuje komentarz bądź wypowiedź w serwisie i tylko wtedy dane tj. nazwa, avatar są publikowane wraz z wypowiedzią użytkownika.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Serwis Wizjaliczb udostępnia każdemu użytkownikowi swoją stronę profilową dostępną po autoryzacji oraz umożliwia zlikwidowanie konta w serwisie. 

W razie wszelkich wątpliwości bądź niejasności użytkownik może skontaktować się drogą mailową z administratorami serwisu WizjaLiczb poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: KONTAKT

Słowniczek pojęć
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

• cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
• inne technologie (np. local storage) – przejdź do Polityki Cookies http://wizjaliczb.pl/cookies