Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Jeśli tylko nie dojdzie do głosu negatywny aspekt tej wibracji, osoby urodzone pod jej wpływem będą wiodły życie niezwykle ciekawe, wypełnione humanitarnymi ideałami i pragnieniem pomagania potrzebującym. Ich życiową misją jest polepszanie warunków życia najuboższych, niesienie rady, otuchy i moralnego wsparcia. Pieniądze mają dla nich znaczenie tylko ze względu na dobro, jakie dzięki nim można czynić. Mimo że zdobycie ich nie będzie dla tych osób trudne, gdyż odznaczają się one inteligencją, sprytem i życiową zaradnością, bardziej będą je cieszyły sukcesy innego rodzaju oraz kontakty z ludźmi. Jeśli natomiast ulegną negatywnemu aspektowi tej wibracji, wówczas egoizm i przedkładanie własnych potrzeb nad cudze uczyni z nich jednostki wiecznie niezadowolone z życia i z siebie samych, a w krańcowych przypadkach cierpiące nawet na zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Podobną frustrację może w nich wywołać świadomość, że świat nie jest rajem na ziemi, a ludzie nie są aniołami. Dlatego osoby te powinny zawsze pamiętać o tym, aby wznosić się ponad ludzką nędzę i niedoskonałość i starać się obdarzać innych czymś znacznie cenniejszym od pieniędzy: swoją osobą.