Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Życie człowieka składają się z dziewięcioletnich cykli. W celu sprawdzenia w jakim cyklu życia dany człowiek się znajduje możemy skorzystać z metody, która nazywa się „Obliczaniem roku osobistego”. W tym celu należy zsumować wszystkie liczby z pełnej daty urodzenia i liczby danego roku. Suma, którą otrzymamy zawsze musi być sprowadzona do jednej cyfry.

 

Przykład:

Jan Kowalski urodził się 24.01.1976. Sumując otrzymujemy:
2+4+0+1+1+9+7+6 = 30 = 3

I tak otrzymujemy osobistą liczbę urodzenia równą 3

Określmy, jakim będzie rok 2014 dla tego człowieka. Na początku sumujemy wszystkie cyfry interesującego nas roku, aby poznać jego liczbę roku:
2+0+1+4 = 7
Zatem liczbą roku jest 7

Teraz, aby określić Osobistą Liczbę Roku należy zsumować osobistą liczbę urodzenia i liczbę interesującego nas roku. W naszym przykładzie otrzymamy:
3+7 = 10 (1+0) = 1

Więc Osobistą Liczbą Roku jest 1.
Teraz wystarczy odszukać opis dla Osobistej Liczby Roku 1.