Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

5_kaplanKarta Arcykapłanzasadnicze znaczenie tej karty jest wiara i nieoceniona siła ludzkiej intuicji. Podniesiona ręka Arcykapłana mówi – słuchaj i ucz się. Nie pozwól nikomu zniszczyć twojej wiary i siły. Staraj się przyswoić nowe metody w celu wzmocnienia swej woli i charakteru. Reprezentuje religię i wiarę, jest naszym duchowym opiekunem. Każdy z nas ma możliwość wykorzystania swojej wiary w celu pozytywnym lub negatywnym. Karta ta także reprezentuje intuicję i jej wielki wpływ na przebieg ludzkiego życia. Każdy człowiek posiada intuicję, Ludzka intuicja jest silniejsza niż ludzki rozsądek i w 99% sugeruje nam właściwą decyzję.
Interpretacja ogólna: nauka, osiągnięcia, aspiracje, powaga, akceptacja – w kierunku pozytywnym lub negatywnym.

Znaczenie symboliczne:
Arcykapłan (Papież) to autorytet i siła ducha, nieomylność, działanie z boskiego natchnienia. Jego atrybutami są: rozwaga i mądrość. Papież ma świadomość dobra i zła, jest objawieniem świętości, absolutnej mądrości, wyraża intelektualną dominację.