Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

2_kaplanka1Karta Arcykapłanka jest to pierwsza karta na której pokazana jest postać kobieca. Przyglądając się tej karcie można zauważyć, że kobieta, reprezentująca Arcykapłankę ma w sobie nie tylko olbrzymią siłę i mądrość, ale także wiarę i cierpliwość. Ważnym punktem na tej karcie jest księżyc nad jej głową. Księżyc jest reflektorem Słońca, tak jak pokazuje nam dwie strony życia, stronę dobrą i stronę złą. Nasza intuicja jest odpowiedzialna za stronę, którą wybierzemy. Nasze sumienie jest reflektorem tej decyzji.

Symboliczne znaczenie:
Arcykapłanka wyraża poszukiwanie prostego szczęścia, próby (naiwne, złudne) poznania i zrozumienia świata, boskich zamierzeń, silne związanie z przeznaczeniem. Kapłanka uosabia cechy kobiece, jej atrybuty to: intuicja, płodność, wyobraźnia, przywiązanie do rodziny, domowego ogniska, ale także lenistwo, rozmarzenie.