Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

20_sad_ostatecznyKarta Sąd – nie tylko wyglądem, ale także znaczeniem, daje wrażenie sądu ostatecznego. jej głównym zadaniem jest uświadomienie wróżącemu o nadchodzącym momencie rozliczenia. Dobro zostanie wynagrodzone, a zło ukarane. Wyciągnięte ręce wzniesione do góry błagają o łaskę i przebaczenie. Każdy wierzy w istnienie piekła i nieba. Złe ma być na dole, a to dobre na górze. W tym punkcie karta Sąd dodaje swoją własną filozofię na temat piekła i nieba, która opiera się na podstawowym pytaniu: Gdzie jest faktyczne piekło i niebo?, czy po śmierci? czy za życia? każdego dnia, każdej godziny my osobiście tworzymy piekło czy niebo dla siebie i otoczenia. Karta Sąd reprezentuje zakończenie jednego cyklu i początek drugiego.
Interpretacja ogólna: nadszedł czas na podjęcie decyzji, zmiana myślenia, odrodzenie wiary, prawda, rzeczywistość, poprawa zdrowia, wzmocnienie psychiczne, sąd, przebaczenie, ocena, rozwój, promocja, wynagrodzenie wysiłków, analiza, rozwód, separacja, wykrycie oszustwa, utracenie życiowej szansy, brak chęci do życia, strach przed zmianami, brak satysfakcji osobistej, poczucie winy, nielojalność, obłuda, rozczarowanie, kradzież, brak decyzji, naiwność.

Znaczenie symboliczne:

Sąd nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie problemów. Karta ta oznacza przebudzenie boskiego pierwiastka w człowieku, duchową odnowę. Dzień Sądu nosi w sobie takie cechy jak witalność, umiłowanie piękna, prawość, talent twórczy.