Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

16_wiezaKarta Wieża jest jedną z negatywnych kart. Architektura wieży przedstawionej na tej karcie przekazuje wyjątkowo silne wrażenie pustki, strachu i samotności. Dodatkowym negatywnym elementem ukazującym się w karcie Wieża jest element niebezpieczeństwa, który pokazany jest poprzez spadającą postać. Ukazanie się karty Wieża w układzie, prawie zawsze wywołuje poczucie niepokoju na twarzy wróżącego. Karta ta jest prawie zawsze zwiastunką problemów, kłopotów lub strat. Dopóki jednak karta ta nie powtórzy się we wróżbie, nadchodzące problemy będą do uniknięcia lub osłabienia.
Interpretacja ogólna: niespodziewana zmiana uczuć, wierzeń, przyjaciół, pracy, zamieszkania, rozłąka, problemy małżeńskie, problemy w rodzinie, problemy z dziećmi, problemy w pracy. Zmiana sposobu myślenia, katastrofa, wypadek, bankructwo, kradzież, strata pracy, strata własności, oszustwo , zdrada, manipulacja, nieunikniona operacja, pobyt w szpitalu, niebezpieczny nałóg, więzienie, problemy z policją, nieumiejętność panowania nad sytuacja, fałszywe oskarżenie.

Znaczenie symboliczne:
Wieża jest symbolem upadku i ruiny, wygnania człowieka z raju. To karta bólu i cierpienia. Wieża mówi o upadku fałszywych idei i doktryn, oznacza wysiłki skazane na niepowodzenie.