Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

6_kochankowieKarta Zakochani symbolizuje siłę życia, uczuć i słabości ludzkich, z drugiej strony wprowadza w rozważania nad dobrem i złem. Może przedstawiać uczucia pozytywne i negatywne, miłość, romans, stosunki z przyjaciółmi lub współpracownikami. Również może przedstawiać decyzję, to znaczy wybór między dwoma możliwościami, dwoma planami. Głównym zadaniem interpretacji jest rozróżnienie złego od dobrego, łatwego od trudnego, uczciwego od fałszywego. Zakochani – w większości rozkładów jest kartą pozytywną; często pokazuje, że w niedługim czasie otworzy się serce dla kogoś nowego – czyli romans. Czasami może ona pokazać pokusę lub zazdrość.
Interpretacja ogólna: początek lub koniec związku, miłość, zazdrość, pokusa, okres decyzji, dobro i zło, uczciwość i obłuda.

Znaczenie symboliczne:

Zakochani jak Adam i Ewa wyobrażają niepewność, wahanie, przepaść między Bogiem a człowiekiem, oznaczają wolną wolę, pokusę, konieczność wyboru między dobrem a złem, ciągłego podejmowania decyzji, ciągły niepokój, także miłość, przywiązanie.