Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Podobnie jak wszystkie pozostałe, liczby występujące w Portrecie Numerologicznym, również dzień urodzenia ma znaczenie, ponieważ wpływa na osobowość danej jednostki. Jeśli, na przykład, pewna liczba występuje bardzo często w Numerogramie, wibracja Dnia Urodzenia jeszcze bardziej ją wzmacnia. Jeśli natomiast dana liczba pojawi się tylko w Dniu Urodzenia, to być może wypełnia ona pewną lukę w osobowości danego człowieka. Czasami Wibracja ta stanowi kontrast z Wibracjami Podstawowymi, co jednak nie oznacza, że jest niepotrzebna. Niemniej, w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z osobą o charakterze i zachowaniach pełnych sprzeczności.

Obliczanie Wibracji Dnia w żaden sposób nie jest trudne. Jest to po prostu liczba dnia, w którym się urodziłeś.

Przykład:
S.W.R urodził się 23 stycznia 1976 roku. Jego liczbą dnia urodzenia jest liczba 23. Tutaj nie są potrzebne żadne obliczenia.