Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

WIBRACJA DNIA 11
Są to osoby natchnione, obdarzone niezwykłą intuicją. Powinny zatem ufać swemu wewnętrznemu głosowi i zdać się na swe przeczucia. Jednocześnie posiadają błyskotliwy umysł i bogatą wyobraźnię, a także zdolności poetyckie.
Są to osoby niezwykle wrażliwe, o szlachetnych dążeniach. Powinny jednak kontrolować nieco swe emocje. Tylko w ten sposób osiągną wewnętrzną równowagę i będą mogły wykorzystać swe umiejętności z pożytkiem dla innych.
Wady, których powinny unikać, to egocentryzm i chełpienie się swymi osiągnięciami.

WIBRACJA DNIA 12

Sympatyczne, przyjazne, pełne entuzjazmu i wesołe, osoby o tej wibracji najlepiej czują się w licznym towarzystwie. Zdecydowanie większe szansę na sukces mają w dziedzinach artystycznych (zwłaszcza w literaturze) niż na przykład w handlu.
Aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczą, powinny nauczyć się większej koncentracji, w przeciwnym razie będą niczym wspaniały, olśniewający żaglowiec, dryfujący bez celu po bezkresnych oceanach. Radzimy im również, aby bardziej panowały nad swymi zmiennymi nastrojami oraz nadwrażliwością.

WIBRACJA DNIA 13
Pracowici, sumienni, metodyczni i zdyscyplinowani, zmierzają do swych celów powoli, ale konsekwentnie. Osoby te mają skłonności do introwersji; są mało komunikatywne, zwykle też niechętnie zwracają się o pomoc do innych, wolą same podejmować decyzje, nie szukając u nikogo rady.
Pragną miłości i akceptacji ze strony otoczenia, ale dużo wysiłku będzie je kosztowało pozbycie się skłonności do depresji I nauczenie się wyrażania swych uczuć.

WIBRACJA DNIA 14
Urodzeni tego dnia odznaczają się oryginalną, twórczą i nieskrępowaną osobowością. Nie znoszą wszelkiej rutyny, pragną życia aktywnego, obfitującego w silne bodźce i podniety emocjonalne. Zaleca się im wszakże poskromienie owej niecierpliwości i dążenia do zmian za wszelką cenę.
Obdarzone bogatą wyobraźnią i błyskotliwą inteligencją, osoby te zmarnują szansę na sukces, jeśli nie zdołają skoncentrować swych wysiłków na jednym celu, odwołując się do rozumu i siły charakteru, których im przecież nie brakuje.

WIBRACJA DNIA 15
W tym dniu rodzą się domatorzy, osoby uczuciowe, o wielkim sercu. Potrzebują wsparcia i nieustannych dowodów miłości ze strony swych bliskich. Szczęście oznacza dla nich odpowiedzialność za rodzinę, ale ich patriarchalny, czasami nadopiekuńczy stosunek do niej może przysparzać im wiele kłopotów. Są bowiem święcie przekonane, że same wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla ich bliskich. Jednocześnie, czują się wolne i nieskrępowane, i nie chcą podporządkować się innym.

 

WIBRACJA DNIA 16
Osoby te wyróżniają się bogatym życiem wewnętrznym i olbrzymią intuicją. Są introwertyczne i zarazem otwarte na świat, posiadają przy tym zdolności i cechy niezbędne, aby triumfować w każdej niemal dziedzinie. Interesuje je w równym stopniu rozwój duchowy, co osiąganie dobrobytu materialnego.
Nieustannie analizują siebie samych, dążąc do doskonałości duchowej, intelektualnej i profesjonalnej. Jednakże zbytnia powściągliwość i nieumiejętność okazywania uczuć nierzadko są przyczyną ich samotności.WIBRACJA DNIA 17
Wibracja ta oznacza praktycyzm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz talent do realizowania wielkich projektów. Jest on bardzo pozytywna, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zapewnia ogromne sukcesy w tej dziedzinie, pod warunkiem jednak, iż osoba urodzona pod jej wpływem odwoła się do swej inteligencji i “nosa” w sprawach handlowych.
Silna osobowość i umiejętność rządzenia predestynują te osoby do stanowisk kierowniczych i zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z sukcesem.

WIBRACJA DNIA 18
Osoby urodzone w tym dniu posiadają temperament gwałtowny i impulsywny, co w połączeniu z wrodzoną złośliwością nierzadko bywa przyczyną licznych komplikacji życiowych. Świetni obserwatorzy, o przenikliwym, analitycznym umyśle, pragną zgłębić sedno każdej sprawy. Niezależni, wymagający i wybredni, wolą raczej samotnie iść przez życie niż wieść nudną, przeciętną egzystencję, nie wyróżniając się z tłumu.

WIBRACJA DNIA 19
Osoby te są bardzo niezależne, zmienne i egzaltowane. Jeśli nie zdołają poskromić swej wybuchowej natury, ich życie będzie najeżone trudnościami.
Oryginalne, podchodzące do życia w sposób emocjonalny i twórczy, na ogół wiodą burzliwy i awanturniczy żywot. Obdarzone ogromną energią i hartem ducha, potrafią stawiać czoła wszelkim przeszkodom i przeciwnościom życiowym, nierzadko będącym konsekwencją ich sposobu bycia. Owa wewnętrzna siła zawsze pomaga im podnieść się z każdego upadku i, jeśli trzeba, zaczynać wszystko od nowa.

WIBRACJA DNIA 20
Tego dnia rodzą się jednostki nieśmiałe, niepewne siebie, potrzebujące nieustannych dowodów miłości, wsparcia i bliskości. Są to osoby pogodne, pokojowo usposobione i nieraz przez całe życie towarzyszy im dziecięca niemal naiwność i łagodność. Takt, umiar i dyplomacja sprawiają, że żyją one w zgodzie ze wszystkimi i często odgrywają rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju sporach i konfliktach.
Niezwykle wrażliwe i podejrzliwe, powinny stajać się bardziej panować nad swymi emocjami.