Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Jest to wibracja, którą otrzymujemy przez analizę cyfr odpowiadających literom wszystkich imion i nazwisk danej osoby. Bierzemy pod uwagę imiona i nazwiska nadane przy narodzeniu, podczas chrztu, bierzmowania i przyjęte po ślubie. Muszą one figurować w dokumentach (np. metryka, świadectwo chrztu, dowód osobisty, etc.).
Jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z literami, oddzielamy samogłoski od spółgłosek, gdyż w numerologu mają one odmienne znaczenie. Cyfry odpowiadające samogłoskom zapisujemy powyżej imion i nazwiska, odpowiadające spółgłoskom – poniżej. Otrzymujemy w ten sposób zarówno całościowy, jak i wycinkowy obraz osobowości.
Wibracje Imienia wzmacniają lub przeciwnie – osłabiają zalety, wady, jak i predyspozycje wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje kontrast między tymi wibracjami, możemy być pewni, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne są konfliktów, co niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, oraz jego samego.
Zanim przystąpimy do konkretów, warto przypomnieć, że w numerologii operuje się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia czy imienia.

ALFABET NUMEROLOGICZNY
(Uwaga: Ą=A, Ć=C, Ę=E, Ł=L itd.)

alfabet

Zgodnie z zasadami rządzącymi numerologią, osobowość człowieka wyrażona jest w następujących trzech aspektach:
1. Wibracji Życia Wewnętrznego
Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi nam ona o sile wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących naszym postępowaniem.

2. Wibracji Ekspresji Zewnętrznej
Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Ukaże nam ona zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera dana osoba na otoczeniu, jej zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a także “maski”, pod jakimi skrywa swe prawdziwe, ja.

3. Celów życiowych
Wibracja ta odpowiada sumie dwóch poprzednich wibracji. Dzięki niej odkryjemy rolę, jaką dana osoba chciałaby odgrywać w społeczeństwie, czyli cele, do jakich instynktownie, często podświadomie, dąży. Wibracja ta stanowi niejako siłę napędową wszystkich naszych czynów, gdyż to właśnie motywacje, którymi się w życiu kierujemy, decydują o charakterze i sensie wszystkich naszych poczynań. Aby analiza danego Portretu Numerologicznego była dokładna, musimy sprawdzić, czy podstawowe wibracje, tzn. Urodzenia, Życia Wewnętrznego i Ekspresji Zewnętrznej, są sobie pokrewne i czy ze sobą współgrają. Jeżeli tak, to znaczy, że Cele Życiowe danej osoby będą zgodne z poniższymi opisami. W przeciwnym razie, tzn. jeżli wibracje te tworzą pewną dysharmonię, Cele Życiowe mogą ulec nieznacznym modyfikacjom. 

Przykład:
Dla lepszego zrozumienia powyższych informacji przedstawiamy przykład osoby o danych: Maria Ewa Nowak. Oczywiście korzystamy z alfabetu numerologicznego.
U góry zostały napisane cyrfy samogłosek aby móc obliczyć Wibracje Życia Wewnętrznego.
U dołu zostały zapisane cyfry spółgłosek aby móc obliczyć Wibracje Ekspresji Zewnętrznej.

przyklad

1+9+1+5+1+6+1= 24=2+4=6  –  Wibracja Życia Wewnętrznego wynosi 6.
4+9+5+5+5+2=30=3+0=3   –   Wibracja Ekspresji Zewnętrznej wynosi 3.
6+3=9  lub  1+9+1+5+1+6+1+4+9+5+5+5+2=54=5+4=9  –  Cele życiowe wynoszą 9.