Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Osoby, które posiadają takie Wibracje Ekspresji Zewnętrznej, nigdy nie przechodzą przez życie niezauważone. Obdarzone są bowiem nieprzeciętnymi zdolnościami i cechami charakteru.
To właśnie do tej kategorii ludzi należą uduchowieni mistycy, prorocy i jasnowidze, których nadrzêdnym celem w życiu jest pomaganie bliźnim w rozwoju zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Znajomość z nimi jest wzbogacająca i owocna pod każdym względem. Wpływ i charyzma tych osób są tak ogromne, że nikt, kto choć raz się z nimi zetknął, już nigdy nie będzie taki sam, jak przedtem. Ludzie ci potrafią zachęcić i zainspirować innych do pracy nad własnym rozwojem duchowym, intelektualnym czy materialnym.