Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Doczesne, materialne ambicje ustępują miejsca trosce, a często walce, aby osiągnąć wewnętrzny spokój i równowagę.
Osoby te odznaczają się skromnością, prostotą i nieśmiałością; ich główne pragnienia to: służenie i pomaganie innym, wspieranie potrzebujących. Jeśli pragną zaszczytów, to nie dla siebie, lecz dla swych bliźnich, gotowe są na największe poświęcenia, aby im to ułatwić. Zawsze bowiem ważniejsze są dla nich sprawy bliźnich niż własna osoba.
Postawa taka nie ma nic wspólnego z tchórzostwem czy uległością, ale z wewnętrznym przekonaniem, że taka właśnie jest ich życiowa misja. Wiedzą, że znalazły się na tym świecie po to, aby spełniać rolę mediatorów we wszelkich sytuacjach konfliktowych, a także, aby dodawać otuchy i nadziei potrzebującym. Dlatego też osoby te nie znoszą kłótni i swarów, wiedząc, że ich powołaniem jest niesienie ludziom pokoju.
Zdają sobie również sprawę, że ich liczne zalety: takt, dyplomacja, łagodność, wyrozumiałość, tolerancja i zdolność do poświęceń dane są im właśnie po to, aby mogły się dobrze wywiązać z zadania, jakie mają do wypełnienia.
Na poziomie Życia Wewnętrznego powołaniem tych osób jest spokojne życie i świadomość, że jest się kochanym i wspieranym przez najbliższych.