Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Są to osoby dobre, szlachetne, delikatne, wyrozumiałe i taktowne. Nade wszystko pragną sprawiać przyjemność innym, nawet za cenę własnej niezależności i rezygnacji ze swych aspiracji. Nieustannie obmyślają subtelne sposoby obdarzania innych radością; bądź przez prezenty czy kwiaty, bądź przez okazywanie czułości i zrozumienia dla spraw swych bliskich.
Poszukują wewnętrznej doskonałości, kochają przy tym samotność i nade wszystko pragną żyć w spokoju. Wibracja ta, mimo że bardzo pozytywna nie sprzyja osiąganiu sukcesów zarówno materialnych, jak i osobistych. Ponadto, osobom tym często brakuje wiary w siebie, są lękliwe i nieśmiałe. Otoczenie musi je nieustannie zachęcać do działania, aprobując i doceniając ich wysiłki.
Cechuje je ogromna wrażliwość, a nawet nieufność, nic nie wytrąca ich z równowagi bardziej niż spory czy ostre dyskusje. Czasami jedno słowo lub gest może je zranić, a nawet doprowadzić do załamania psychicznego.