Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Cele wybitnie humanitarne. Osoby te urodziły się po to, aby służyć bliźnim, zwłaszcza rodzinie i najbliższym. Wyposażone zostały bowiem przez los w cechy, które predestynują je do spełnienia tej właśnie misji. Są zatem ludźmi pełnymi dobroci, zrozumienia, wrażliwości i miłosierdzia, a przede wszystkim – miłości.
Przeżywają cudze problemy jak własne, kochają prawdę i uczciwość. Dla wszystkich, którzy tego potrzebują, mają miłość i czułość.
Zawsze przyjazne wobec wszystkich ludzi, posiadają dar stwarzania wokół siebie pogodnej i miłej atmosfery. Są gościnne, a dom ich zawsze pełen jest przyjaciół i znajomych. Czują się głęboko odpowiedzialne za swych domowników, nie powinny jednak przesadzać ze swą nadopiekuńczością.
Otoczenie ceni ich opinię i często szuka u nich rady, są bowiem jednostkami zrównoważonymi, rozsądnymi i pełnymi zrozumienia dla cudzych problemów.
Czułe są na piękno i przyrodę, posiadają przy tym liczne zdolności artystyczne, wróżące im karierę w tej dziedzinie.
Na pewno jednak nie zawahają się poświęcić swej kariery zawodowej, jeśli będzie tego wymagało dobro rodziny. Postawy tej nie będą uważały za coś nadzwyczajnego, rodzina bowiem znaczy dla nich najwięcej.
Powinny starać się być bardziej otwarte i nowoczesne, gdyż mają skłonności do życia przeszłością i zamykania się w kręgu konwenansów i tradycji.
Największym marzeniem tych osób jest spokojne i wygodne życie w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pragną również, aby zachowano o nich dobre wspomnienie, jako o ludziach, których głównym celem było uszczęśliwianie innych.