Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Cele wzniosłe i idealistyczne. Żywy intelekt, jasny i przenikliwy umysł. Umiejętność wykorzystywania życiowych doświadczeń dla rozwoju duchowego.
Metafizyczne niepokoje, pociąg do mistycyzmu i filozofii sprawiają, że osoby te nierzadko izolują się od otoczenia i zamykają we własnym świecie. Sprawiają niekiedy wrażenie, jakby doczesne, przyziemne sprawy nie miały dla nich najmniejszego znaczenia. Introwertycy i samotnicy, potrzebują czasu i samotności, żeby rozmyślać i medytować na temat zagadki bytu i wszechświata. Pragną odnaleźć prawdziwy sens własnej egzystencji.
Te intelektualne poszukiwania sprzyjają poszerzaniu wiedzy, co w połączeniu ze wzniosłymi zasadami etyczno-moralnymi czyni z tych osób uznane autorytety w wielu dziedzinach.
Jednostki te emanują iście arystokratyczną godnością i pewnym dystansem wobec otoczenia. Wolą kierować się rozumem niż emocjami; do każdej sprawy podchodzą w sposób poważny i analityczny, dzięki czemu na wszelkie pytania czy problemy znajdują logiczne i rozsądne odpowiedzi i rozwiązania.
Osoby te mogłyby bez trudu odnieść sukcesy i zdobyć majątek, zajmując się interesami, ale kariera tego typu nie przyniesie im zadowolenia, bowiem ich nadrzędnym celem i zarazem wewnętrzną potrzebą jest poszukiwanie Prawdy i doskonalenie swego “ja”. Dzieje się tak być może dlatego, że osoby te, dzięki nadzwyczajnej intuicji, potrafią dostrzec i zrozumieć, że prawdziwą rzeczywistością jest świat ducha, nie materii. Tym samym wiedzą, co naprawdę ma dla nich wartość.