Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Cele bardzo ambitne. Osoby te pragną (czasami nieświadomie) potwierdzić własną
tożsamość wobec otoczenia. Najczęściej czynią to przez osiągnięcie znaczącej pozycji ekonomicznej i społecznej. Zawdzięczać to będą własnym zaletom i zasługom. Możliwe, że początki tej drogi będą trudne, ale jednostki te potrafią przezwyciężać wszelkie problemy, posiadają bowiem żelazną wolę, wytrwałość i, jak już wspomnieliśmy, wielkie ambicje.
Wiedzą, że nie przybyły na ten świat, aby się bawić czy uciekać od obowiązków i odpowiedzialności. Ci, którzy poddadzą się swym słabościom, poniosą życiową klęskę, w poczuciu zmarnowanej szansy i niewypełnienia misji, jaką otrzymali od losu. Staną się osobami przegranymi i sfrustrowanymi, gdyż ich przeznaczeniem jest mierzyć wysoko, nie godzić się na przeciętność, a nade wszystko nigdy nie ustawać w dążeniach do duchowej, intelektualnej i emocjonalnej doskonałości.
Jasny umysł, zdecydowanie, pracowitość oraz umiejętność zachowania zimnej krwi w każdej sytuacji ułatwią im drogę na same szczyty. Są to urodzeni liderzy, których rolą życiową jest prowadzenie innych ku lepszej przyszłości.
Osoby te kierują się w swym postępowaniu surowymi zasadami moralnymi; dzielnie stawiają czoła wszelkim przeciwnościom losu i posiadają rzadki dar zamieniania pozornej porażki we własny sukces. Szanują dobra materialne i doceniają wagę pieniądza, nie są jednak skąpe czy małostkowe. Owszem, potrafią korzystać z ułatwień i wygód, jakie zapewnia dobra sytuacja finansowa. Zawsze jednak mają na względzie przede wszystkim dobro rodziny i osób od nich zależnych. Dodajmy, że są to jednostki poważne, pewne siebie i stanowcze. Prawie zawsze też stanowią oparcie dla słabszych i bezbronnych.
Powinny jednak podchodzić do życia z większym dystansem, poskromią nieco swe ambicje, dbając bardziej o rozwój wewnętrzny.