Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Osoby te ceni się za ich wielkoduszność, hojność i szlachetność. Nieustannie żyją sprawami innych i często wobec swych znajomych i przyjaciół odgrywają rolę “chusteczki do wypłakiwania się”. Owa troska o bliźnich nierzadko niekorzystnie odbija się na obowiązkach wobec własnej rodziny.
Otoczenie podziwia je za szczerość (która często sprawia im problemy), entuzjazm, inteligengę i zaangażowanie we wszystko, co robią.
Osobowość ich obfituje jednak w sprzeczności i paradoksy. Z jednej strony bowiem znane są z poważnego i odpowiedzialnego stosunku wobec życia, z drugiej zaś – przejawiają skłonności do cygańskiego, nieuporządkowanego sposobu bytowania. Osoby te na ogół kierują się własnymi normami postępowania.