Zobacz co mówią o Tobie liczby!
  
  
 Przekaż darowiznę 

Wibrację tę otrzymujemy przez sprowadzenie do jednej cyfry sumy liczb składających się na datę urodzenia, poprzez dodanie do siebie dni, miesiąca oraz roku urodzenia.

Przykład pierwszy:
A.P.R. urodził się 6 grudnia 1953 roku. Sumujemy cyfry występujące w tej dacie, czyli 6+1+2+1+9+5+3. Następnie wynik, tj. liczbę 27, sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 7 = 9. Tak więc wiemy już, że A.P.R. urodził się pod wpływem wibracji 9.

Przykład drugi:
J.C.G. urodził się 1 maja 1961 roku. Zsumowania uzyskujemy liczbę 23, sprowadzamy do jednej cyfry:2 + 3 = 5. A zatem: J.C.G. posiada Wibrację Urodzenia 5.